Irisz Alapítvány

2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

Adószám: 18077586-1-13

Nyilvántartási szám: 01-01-0005447

Bankszámlaszám: 11742173-20123505

 

 

Az Irisz Alapítvány 2021. évben végzett tevékenységének rövid bemutatása

 

Az Irisz Alapítvány legfőbb célja a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatása.

Fő célkitűzése, hogy az iskola rendelkezésére álló, és feladatokhoz rendelt pénzeszközein túl saját forrásaiból olyan beszerzésekre teremtsen fedezetet, melyek az iskola tárgyi eszközállományát javítják, megújítják, továbbá segítik a pedagógiai programban meghatározott nevelő- oktató munkát. E tevékenységünk keretében támogatjuk az iskolát azon stratégiai célkitűzések elérésében, amik az oktatás színvonalát javítják, a gyermekek iskolában töltött idejét hasznosan eltölthetővé és élvezetessé teszik, a tanulók ismereteit bővítik, ezáltal a továbbtanulási esélyeiket nagymértékben segítik, az iskola hírnevét öregbítik.

 

Az Irisz Alapítvány bevételei 2021-ben:

 

Vállalkozásoktól, más alapítványoktól érkezett adományok, befizetések 75 000 Ft
Szülőktől érkezett adományok, befizetések (Farsang, Bakancskaland, egyéb, adománygyűjtő láda bevétele) 295 550 Ft
Személyi jövedelemadó 1% felajánlások 1 262 196 Ft
Alapítványi rendezvény (Bakancskaland) bevétele 1 479 500 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése szakmai programokra és tárgyi eszközökre 7 637 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése nyári napközis tábor programjaira és tárgyi eszközeire 3 500 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése pedagógiai szakszolgálat szakmai programjaira és tárgyi eszközeire 1 348 000 Ft
Összesen: 15 597 246 Ft

 

 

A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolával közös elképzelések alapján a következő programokat és beruházásokat hajtottuk végre az 2021-ben:

 

Hang- és videókeverő készülékek a Média Mester szakkör számára 255 479 Ft
Informatikai eszközök fejlesztése – 5 db Notebook 959 000 Ft
Informatikai eszközök fejlesztése – 6 db Tablet 402 779 Ft
Informatikai eszközök fejlesztése – Pendrive-ok és kábelek 36 300 Ft
Informatikai eszközök fejlesztése – 2 db mikrokontroller 149 800 Ft
Iskolai berendezések feljesztése – Kihajtható krétás falitábla 208 534 Ft
Iskolai berendezések feljesztése – Színpadelemek 1 567 522 Ft
Iskolai berendezések feljesztése – Öltözőszekrények és zárak 646 918 Ft
Iskolai feljesztés – Udvar – Gumiburkolat anyag 646 176 Ft
Iskolai feljesztés – Udvar – Gumiburkolat javítási munkái 177 000 Ft
Iskolai feljesztés – Tisztasági festés – 476 m2 649 740 Ft
Nyári kerékpártábor 604 853 Ft
Alsó és felső tagozatos képzőművészeti- és sporttábor Zamárdiban 227 180 Ft
8. évfolyam erdei iskolája a Bükkben 306 000 Ft
Alsó tagozatosok erdei iskolái Balatonfenyvesen, Mátrafüreden és Enyingen 724 000 Ft
Diák Önkormányzati tábor Velencén 47 490 Ft
Bakancskaland teljesítmény túra – kitűzők, oklevelek, grafikai munka 200 078 Ft
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola által 2021. évben megszervezett nyári napközis tábor szakmai programjai, valamint tárgyi eszköz beszerzései 3 505 240 Ft
Pedagógiai szakszolgálat szakmai programjai és tárgyi eszközei 1 356 987 Ft
Tantestületi csapatépítő program 845 100 Ft
Online hirdetés a www.onlinemagyarorszag.hu honlapon 50 800 Ft
Oktatást kiegészítő tevékenység 123 900 Ft
Kenyérprojekt – 4.b osztály 81 920 Ft
Könyvtári könyvek és könyvtári tankönyvek beszerzése 141 745 Ft
WORDWALL PRO szoftver éves használati díja 162 000 Ft
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló rendezvényhez kapcsolódó emléktárgyak 39 000 Ft
Logózott pólók 338 566 Ft
SimplePay Csatlakozási díj 49 530 Ft
Egyéb kézműves anyagok 6 595 Ft
Összesen: 14 510 232 Ft

 

Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában.

 

E célokat nem tudnánk elérni a vállalkozásoktól és a szülőktől érkezett adományok, a szülők és támogatók személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásai és nem utolsó sorban Budaörs Város Önkormányzatának szakmai programokra, tárgyi eszközökre és alapítványi programokra évről évre elnyert támogatása, valamint az alapítvány munkáját segítő diákok, szülők és pedagógusok áldozatos munkája nélkül.

 

Az alapítvány adatai, valamint az egyszerűsített éves beszámolók mérlegadatai és eredménykimutatása a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapon érhetők el. A 2021. évi beszámoló 2022. májusában fog felkerülni a honlapra.

Budaörs, 2022. május 20.

 

Irisz Alapítvány kuratóriuma