Az intézményben a tanulók számára az alábbi formában működnek – iskola által szervezett – tanórán kívüli foglalkozások:

  • napközi otthon,
  • tanulószoba
  • szakkörök,
  • sportkörök,
  • felzárkóztató foglalkozások,
  • fejlesztő foglalkozások,
  • verseny- és felvételi előkészítő foglalkozások.