Az intézmény 3 épületrészből tevődik össze. Oktatás, tornacsarnok és konyha, melyek külön zónánként riasztóval védettek. Az épületrészek fő működésbeli feladatai, nyitásának, zárásának rendje:

Oktatási szárny:

Nyitás: tanítási és munkanapokon 6:30 órakor

Zárás: tanítási és munkanapokon 18 órakor

Az épületben oktatási-nevelési, az intézmény ügyviteli és működtetési feladatainak ellátása történik.

Hétvégén és munkaszüneti napokon az oktatási épületet az iskola munkatervének megfelelően működtetjük. A tantermek hétvégi bérbeadásáról az intézmény biztonsági szolgálatát a bérbeadást megelőző héten tájékoztatjuk.

Nyitásért, zárásért felelős személy: a biztonsági szolgálat.

Tornacsarnok szárny:

Nyitás: tanítási és munkanapokon 6:30 órakor

Zárás: tanítási és munkanapokon 23 órakor

A tornacsarnokban délután 14 óra 45 percig a tanulók kötelező tanórai és tanórán kívüli szakköri foglalkozásai folyhatnak.

Tanítási és munkanapokon, a kötelező és tanórákon kívüli foglalkozásokat követően külsős sportszervezeteknek lehetőségük van a tornacsarnok sportcélú használatára, délután 15 órától.

Hétvégén és munkaszüneti napokon a tornacsarnokban – a külsős szervezetek részére – edzések, illetve versenyek lebonyolítása történik.

A nyitásért felelős személy: a gondnok.

A zárásért felelős: a biztonsági szolgálat.

Konyha:

Az épületben lévő főzőkonyha az ezzel megbízott élelmezési cég bérleményébe tartozó épületrész.

A főzőkonyha külön kóddal történő riasztására, nyitás-zárására a cég megbízott képviselői jogosultak a bérleti jogviszony visszavonásáig. A bérleti jog visszavonására az intézmény, illetve a fenntartó önkormányzat jogosult.

A főzőkonyha részletes üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az intézmény és a bérlő között létrejött Szolgáltatási és Üzemeltetési szerződésekben foglaltak tartalmazzák.