Irisz Alapítvány

Irisz Alapítvány

székhelye: 2040 Budaörs, Ifjúság u. 6., adószáma: 18077586-1-13, bankszámlaszám: 11742173-20123505-00000000, képviseli: Erdélyi Sándor elnök

 

Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel iskolánk Írisz Alapítványa javára, az alábbi adószámra!
18077586-1-13
Köszönjük!

 

 

Kedves Szülők!

 

Az Írisz Alapítvány és a Herman Ottó Általános Iskola nevében ezúton szeretném kifejezni köszönetünket az eddigi támogatásokért, hiszen mióta a KLIK-hez tartozunk, sokkal nehezebb lett a helyzetünk.

Különösen nehezen indult az idei tanév, hisz az átépítés miatt rengeteg taneszköz és berendezési tárgy tönkrement. Sajnos az önkormányzattól nem várhatunk segítséget a váratlan kiadásokra, a KLIK-től meg főleg nem.

Annak érdekében, hogy az iskola és tanulói jobb oktatási körülmények között végezhessék tevékenységüket, vagy olyan többletprogramokban vehessenek részt, amire egyébként külső forrásból pénz nem áll rendelkezésre, az Írisz Alapítvány saját forrásaira alapozva igyekszik minden évben a lehető legmagasabb hozzájárulással segíteni a munkát. A 2014-es év során az alábbi főbb fejezetekben nyújtottunk támogatást:

 

Az Irisz Alapítvány eddigi tevékenységének rövid leírása,

a 2015. évben végzett tevékenység rövid bemutatása

 

Az Irisz Alapítvány legfőbb célja a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatása.

Fő célkitűzése, hogy az iskola rendelkezésére álló, és feladatokhoz rendelt pénzeszközein túl saját forrásaiból olyan beszerzésekre teremtsen fedezetet, melyek az iskola tárgyi eszközállományát javítják, megújítják, a pedagógiai programban meghatározott nevelő- oktató munkát segítik. E tevékenységünk keretében támogatjuk az iskolát azon stratégiai célkitűzésekben, amik az oktatás színvonalát javítják, a gyermekek iskolában töltött idejét hasznosan eltölthetővé, élvezetessé teszik, a tanulók ismereteit bővítik, ezáltal a továbbtanulási esélyeiket nagymértékben segítik, az iskola hírnevét öregbítik.

 

A Herman Ottó Általános Iskolával közös elképzelések alapján olyan programokat és beruházásokat hajtottunk végre az elmúlt évben, mint

 • szakkörök anyagszükségleteinek biztosítása
 • kirándulások, nyári szabadidős tábor támogatása
 • tánc és dráma terembe színpad, fény- és hangtechnika kialakítása
 • országos teljesítmény túra támogatása
 • táborok programjainak támogatása
 • erdei iskolák megvalósulásának támogatása
 • oktatáshoz kapcsolódó projektek támogatása

 

A 2015. évben az Írisz Alapítvány kuratóriuma az alábbi támogatásokat hagyta jóvá és teljesítette:

Az Írisz Alapítvány által nyújtott támogatások és kifizetések 2015-ben

 

 

Csapatépítő program      54 000Ft
Maci projekt      40 000Ft
DÖK kirándulás      56 900Ft
Forradalom projekt      45 000Ft
Művészeti nevelés kerámia szakkör      51 000Ft
Nemzeti kincs Őrzők Társasága    240 000Ft
Művészeti nevelés, tűzzománc szakkör    168 000Ft
Alsó tagozatos rajz-kézműves foglalkozás    168 000Ft
Nyári szabadidős képzőművészeti és sporttábor Zamárdi      60 000Ft
Festő és kézműves szakkör      36 000Ft
Néptánc és népi gyermekjátékok szakkör      72 000Ft
Ifjú természettudósok klubja    240 000Ft
Bakancskaland teljesítménytúra naptár és jelvények    108 075Ft
Herman színpad elemek    969 518Ft
Herman színpad kellékes ruhák      60 000Ft
Tánc – dráma terem hangtechnika    321 446Ft
Tánc – dráma terem fénytechnika  1033 306Ft
 

összesen

 

3 723 245

 

 

Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában.

 

 

Az Írisz Alapítvány által nyújtott támogatások és kifizetések 2014-ben

 

 

Kiállítás megtekintése a Szépművészeti Múzeumban 5. 6. évfolyam      99 000Ft
Színházlátogatás 5. évfolyam      57 150Ft
Kenyér projekt      40 000Ft
Erdei iskola      32 000Ft
Budapest projekt    120 000Ft
Ausztriai német nyelvi tábor      50 000Ft
Szlovéniai utazás      24 548Ft
Nemzeti kincs Őrzők Társasága    100 000Ft
Művészeti nevelés, tűzzománc szakkör    160 000Ft
Kerékpártábor a Duna mentén    120 000Ft
Angol nyelvi tanulmányút    100 000Ft
Alsó tagozatos rajz-kézműves foglalkozás    120 000Ft
Nyári szabadidős képzőművészeti és sporttábor Zamárdi    160 000Ft
Festőtábor Révfülöp      64 000Ft
Néptánc és népi gyermekjátékok szakkör      75 000Ft
Ifjú természettudósok klubja    100 000Ft
Ausztriai német nyelvi tábor    310 000Ft
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark látogatása    441 570Ft
 

összesen

 

2 173 268Ft

 

 

Az Alapítvány évek óta az SzJA 1%-os felajánlásából megközelítőleg 1 000 000 Ft körüli bevételhez jut. Látható, hogy ez az összeg nem egészen felét teszi ki azoknak a költségeknek, melyeket a tavalyi év folyamán az iskola és a tanulók érdekében felhasználtunk. A többlet igényt különféle pályázatokon igyekszünk megszerezni, de ezek a lehetőségek egyrészt valamilyen előre magadott célhoz kötöttek, másrészt egyre korlátozottabban elérhetők, így még nagyobb szüksége van az alapítványnak a szülők támogatására!

 

 

 

Az Írisz Alapítvány legfőbb célja a budaörsi Herman Ottó Általános Iskola, illetve diákjainak támogatása.

Fő célkitűzése, hogy az iskola rendelkezésre álló, és feladatokhoz rendelt pénzeszközein túl saját forrásaiból olyan beszerzésekre teremtsen fedezetet, melyek az iskola tárgyi eszközállományát javítják, megújítják. E tevékenységünk keretében támogatjuk az iskolát azon stratégiai célkitűzéseiben, amik az oktatás színvonalát javítják, a gyermekek iskolában töltött idejét hasznosan eltölthetővé, élvezetesebbé teszik, a tanulók ismereteit bővítik, ezáltal továbbtanulási esélyeiket nagymértékben javítják, az iskola hírnevét öregbítik.

 

 

 

Írisz Alapítvány támogatásai 2013-ban:

 

 

Ifjú természettudósok klubja 100.000 Ft
Nemzetikincs Keresők Társasága 100.000 Ft.)
Néptánc- és népi gyerekjátékok szakkör 100.000 Ft
Alsó tagozatos nyári szabadidős, képzőművészeti és sporttábor – Zamárdi 160.000 Ft
Kerékpáros barangolások a Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-hegységben 120.000 Ft
Alsó tagozatos rajz-kézműves foglalkozások 150.000 Ft
Művészeti nevelés és kerámia szakkör 70.000 Ft
Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör 200.000 Ft
Szent György napi projekt 5485
Kerékpár tábor 150000
Német nyelvi tábor 60000
Kiállítás 45000
Budapest projektre 80000
Erdei iskolára 8000
Erdei iskolára 45000
Erdei iskolára 50000
Erdei iskolára 50000
DÖK kirándulás 15000
Osztálykirándulás 11000
Osztálykirándulás 40000
Osztálykirándulás 8000
Osztálykirándulás 15000
Év végi jutalomkönyv 52700
Tehetség gondozó mérés 4. évf. 96000
DÖK 19000
Gólyabuli 10000
Kenyér projekt 158000
Összesen: 1918185

 

 

 

Az Írisz Alapítvány által nyújtott támogatások és kifizetések 2012-ben

 

 

Alsós tábor – Szigetköz 120 000
Ifjú természettudósok klubja – szakkör 115 000
Nemzeti kincsőrzők társasága 90 000
Néptánc-gyermekjáték szakkör 90 000
Nyári kerékpártúra a Velencei-tó körül 25 000
Nyári szabadidős képzőművészeti és sporttábor Zamárdi 160 000
Rajz-kézműves szakkör 90 000
Tűzzománc szakkör 150 000
Művészeti nevelés és kerámia szakkör 160 000
Erdei iskola felső tagozat 39 500
Erdei iskola alsó tagozat 80 000
Tanulmányi kirándulás 70 000
Német nyelvi tábor 70 000
Budapest projekt 45 000
Kenyér projekt 210 000
Arizóna program 50 000
Alma projekt 33 000
Gólyabuli 10 000
Összesen: 1 607 500

Sok cél lebeg szemeink előtt, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában. E célkitűzések anyagi alapjainak megteremtése közös feladatunk.

Mi, kuratóriumi tagok munkánkkal, a pályázatokon való indulásokkal tudjuk segíteni a terveink megvalósulását. Tevékenységünket társadalmi munkában látjuk el, hogy az alapítvány minden bevételét kizárólag a célok megvalósítására fordíthassuk!

Önök, kedves Szülők évente egy alkalommal úgy segíthetik terveink megvalósulását, hogy az valójában –az ezzel járó csekély adminisztráció fáradalmaitól eltekintve- nem kerül Önöknek semmibe. Ha szeretnék, hogy befizetendő adójuk 1%-a közvetetten de biztosan gyermekükre legyen fordítva, kérjük, ajánlják fel azt adóbevallásukban az Írisz Alapítvány számára. A korábbi években a fenti kiadásokkal szemben ezen 1%-okból az alapítvány nem egészen 1,5 millió forintos bevételre tett szert. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik már akkor is gondoltak arra, hogy ez úton is támogassák saját gyermeküket. Hisszük és reméljük, hogy ez évben még többen élnek Önök közül ezzel a lehetőséggel és az Írisz alapítvány segítségével támogatják terveinket, gyermekeink közös fejlődését.

Az alapítvány adószáma (kérjük, ezt adja meg adóbevallásában):  18077586-1-13

 

Terveinkben szerepel, hogy a továbbiakban, hírlevél formájában tájékoztatjuk Önöket az Alapítvánnyal kapcsolatos témákról. Kérjük, adják meg részünkre e-mail címüket, hogy e költségkímélő formát használhassuk e célra.

 

Köszönettel: az Írisz Alapítvány kuratóriumának tagjai

 

 

 

 

A 2011. évben végzett tevékenység rövid bemutatása

A Herman Ottó Ált. Iskolával közös elképzelések alapján olyan programokat és beruházásokat hajtottunk végre az elmúlt évben, mint

 • Kiscsillag tehetségkutató verseny támogatása
 • Szakkörök anyagszükségleteinek biztosítása
 • Kirándulások támogatása
 • Színházlátogatások támogatása
 • Táborok programjainak támogatása
 • Erdei iskolák megvalósulásának támogatása
 • Napközis projektek támogatása
 • Oktatáshoz kapcsolódó projektek támogatása
 • Múzeumlátogatások támogatása

 

A 2011. évben az Írisz Alapítvány kuratóriuma az alábbi támogatásokat hagyta jóvá és teljesítette:

Rajz kézműves szakkör 110000
Tűzzománc szakkör 110000
Ifjú természettudósok klubja 200000
Nemzeti kincsőrzők társasága 150000
Néptánc, gyermekjátékok 100000
Alsós nyári tábor – Szigetköz 90000
Nyári kerékpártúra a Dunántúli-dombságban 120000
Nyári szabadidős, képzőművészeti és sporttábor – Zamárdi 120000
Erdei iskola felső tagozat 395000
Erdei iskola alsó tagozat 321000
Tanulmányi kirándulás 4.o. 10000
Kiscsillag tehetségkutató versenyre jelmez 29000
Német/angol nyelvi tábor 60000
Színházlátogatás 1.,6. évfolyam 31800
Napközis projekt 1., 3. évf. 55000
Alma projekt 2. évf. 30000
Múzeum látogatás 5. évf. 10000
Maci projekt 30000
Összesen 1971800

 

 

2005-2006 során az iskolával közös elképzelések alapján olyan programokat és beruházásokat hajtottunk végre, csak példaszerü felsorolásban, mint a

 • Számítástechnikai labor fejlesztése
 • Erdei iskola
 • Kirándulások, színházlátogatások támogatása
 • Nyelvi táborok, egyéb táborok
 • Úszás oktatás támogatása
 • Játékok a napközinek
 • Öltöző szekrények a felső tagozatnak
 • Oktatási eszközök (tábla, írásvetítők) beszerzése

 

Mindösszesen, mintegy 6,360 millió Ft értékben.

 

Többször felvetett és támogatásra javasolt cél az alapítvány megítélése szerint egy játszótér kiépítése az iskola területén. Mivel ez a terv régebb óta húzódik, méltán áll az érdeklődés fókuszában, így talán megérdemel néhány szót e helyt. Az Alapítvány összegyűjtötte és elkülönítette a játszótér fedezetét, a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezést hátráltatja, hogy az udvar rendezésének keretben a kivitelező nem készítette el a játszótér tervezett helyének vízelvezetését, és e nélkül a kivitelezést nem lehet megkezdeni, hisz az adott helyen már kisebb eső esetén is áll a víz, ami a játékok igen rövid időn belüli tönkremenetelét eredményezné. Itt az önkormányzat segítségére várunk, ha bárki e téren kapcsolataival segíteni tudja a terv megvalósulását, annak segítségére feltétlen számítunk.