Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tankönyvcsomagok átvételéről

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tankönyvcsomagok átvételéről

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A tankönyvek az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra az iskolában:

 

1-2. évfolyam:               2020. szeptember 01-jén az osztályfőnökök osztják ki a tankönyveket a gyermekek számára.

 

3 4 5. évfolyam:         2020. augusztus 31-én 8.00 13.00 óra között, az alábbiak szerint vehetők át az iskola könyvtárában:

 

3.évfolyam 8.00 — 9.30 óra

4.évfolyam 9.30 — 11.00 óra

5.évfolyam 11.00 — 13.00 óra

6 7-8. évfolyam: 2020. október 01-02.

A 6-7-8. évfolyam tanulói a tanév elejét ismétléssel kezdik az előző évi tankönyveikből, melyek visszaszedésére 2020. október 01-02. napokon kerül sor. Az idei évi tankönyveket is ezeken a napokon vehetik át a tanulók a könyvtárban.

 

Kérjük az időpontok pontos betartását a kialakult vírushelyzet, illetve a magas létszámok miatt!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyveket a fent megjelölt két napon vehetik át. Amennyiben ezt mégsem tudják megtenni, akkor 2020. szeptember 01-jén Önök vagy gyerekük átvehetik a könyveket a könyvtárban a könyvtári nyitvatartási időben,

9.00 14.00 óra között.

 

A terítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai  oktatás  10—16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.

 

A tartós tankönvvek rendszere:

 

A tanulók térítésmentesen megkapják a munkatankönyveket, munkafüzeteket és az atlaszokat.

 

Az államilag ingyenes tankönyvek (munkafüzetek munkatankönyvek kivételével) tartós (könyvtári) tankönyvnek minősülnek, tehát azokat az iskola könyvtári állományába nyilvántartásba kell venni.

 

Ezeket a könyveket a tanulói kötelesek visszaszolgáltatni év végén a könyvtárnak.

 

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek. Valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel ezeken az évfolyamokon megszűnt a tartóstankönyv használata. Ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyveket kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulói tulajdonában maradnak.

 

A könyvtári könyveket a tankönyvosztással egy időben kölcsönözhetik ki a tanulók.

 

A tanulói kötelessége a könyvtári példányok állapotának megőrzése. Nem írhatnak, nem rajzolhatnak bele, nem rongálhatják meg. Ellenkezd esetben a szülő köteles új tankönyvekkel pótolni a tankönyvet a könyvtár részére.

 

A tankönyvek ingyenességére tekintettel, a gyermekek számára az iskola minden tankönyvet és munkafüzetet biztosít, melyekről itt Tankönyvlisták 2020-2021 tájékozódhat.

 

Hittankönrvek:

 

A jelenlegi tankönyvlista nem tartalmazza a hittankönyveket. Ezeket is az iskola rendeli meg. Önöknek ezzel semmi teendőjük nincs. A hittankönyveket a hitoktató osztja majd ki a gyermekek részére.

 

 

Turcsik Viktor sk. intézményvezető