Tankönyvellátással kapcsolatos információk

A tankönyvek az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra az iskolában:

1 – 2. évfolyam: 2022. szeptember 1-jén az osztályfőnökök osztják ki a tankönyveket a gyermekek számára.

3 – 4 – 5. évfolyam: 2022. augusztus 30-án, 08.00 — 13.00 óra között,

6 – 7 – 8. évfolyam: 2022. augusztus 31-én, 08.00 — 13.00 óra között vehetők át az iskola könyvtárában.

A terítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10—16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz.

A tartós tankönyvek rendszere:

A tanulók térítésmentesen megkapják a munkatankönyveket, munkafüzeteket és az atlaszokat.

Az államilag ingyenes tankönyvek (munkafüzetek munkatankönyvek kivételével) tartós (könyvtári) tankönyvnek minősülnek, tehát azokat az iskola könyvtári állományába nyilvántartásba kell venni.

Ezeket a könyveket a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni év végén a könyvtárnak.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek. Valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel ezeken az évfolyamokon megszűnt a tartóstankönyv használata. Ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyveket kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulói tulajdonában maradnak.

A könyvtári könyveket a tankönyvosztással egy időben kölcsönözhetik ki a tanulók.

A tanulók kötelessége a könyvtári példányok állapotának megőrzése. Nem írhatnak, nem rajzolhatnak bele, nem rongálhatják meg a tankönyveket. Ellenkező esetben a szülő köteles új tankönyvekkel pótolni a tankönyvet/ket/ a könyvtár részére.

A megrongálódott tankönyveket, illetve amennyiben saját tankönyveket szeretne gyermekének, akkor a Kello webáruházból beszerezhetik, amely az alábbi linken elérhető.

A tankönyvek ingyenességére tekintettel, a gyermekek számára az iskola minden tankönyvet és munkafüzetet biztosít, melyekről ITT tájékozódhat.

Hittankönyvek:

A jelenlegi tankönyvlista nem tartalmazza a hittankönyveket. Ezeket is az iskola rendeli meg. Önöknek ezzel semmi teendőjük nincs. A hittankönyveket a hitoktató osztja majd ki a gyermekek részére.

Turcsik Viktor sk.

intézményvezető