Irisz Alapítvány

2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

Adószám: 18077586-1-13

Nyilvántartási szám: 01-01-0005447

Számlaszám: 11742173-20123505

 

Az Irisz Alapítvány legfőbb célja a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatása.

Fő célkitűzése, hogy az iskola rendelkezésére álló, és feladatokhoz rendelt pénzeszközein túl saját forrásaiból olyan beszerzésekre teremtsen fedezetet, melyek az iskola tárgyi eszközállományát javítják, megújítják, továbbá segítik a pedagógiai programban meghatározott nevelő- oktató munkát. E tevékenységünk keretében támogatjuk az iskolát azon stratégiai célkitűzések elérésében, amik az oktatás színvonalát javítják, a gyermekek iskolában töltött idejét hasznosan eltölthetővé és élvezetessé teszik, a tanulók ismereteit bővítik, ezáltal a továbbtanulási esélyeiket nagymértékben segítik, az iskola hírnevét öregbítik.

 

2020. évi tevékenységünk