Iskolánkban a 2021-2022-es tanévtől indul a matematika tagozat

Az új Nemzeti Alaptanterv előírásainak megfelelően átalakítottuk nevelési programunkat. Az emelt szintű matematika-oktatás (tagozat) 5. évfolyamtól indul felmenő rendszerben. A heti kötelező órán felül 5-6. osztályban plusz egy, 7-8. osztályban plusz két órát kapnak a tagozatos tanulók. Ez minden évfolyamon heti 5 órát jelent, amikor bontott csoportban tanulják a matematikát.

3. osztálytól a matematika-informatika irányultság helyett, matematika irányultság lesz

Alsó tagozaton, a matematika irányultságot választók plusz két matematika foglalkozáson vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy alsó tagozaton a jövő tanévtől nem lesz informatika óra.

Az informatikai környezet és a logikai fejtörők, társasjátékok fontos szerepet kapnak az irányultságon és a tagozaton

A Herman új nevelési programja – összhangban az alaptanterv törekvéseivel – fontos feladatának tekinti a tanulók problémamegoldó képességének fejlesztését. Az irányultságos, majd később a tagozatos órákon rengeteg eszközzel, játékkal, kézzelfogható kihívásokkal találkoznak a gyerekek. Az órák egy részén továbbra is digitális környezetben dolgozunk. A matekosok sok olyan programot és applikációt használnak majd, melyek matematikai, informatikai, gazdasági és vállalkozói kompetenciákat fejlesztenek.

A felső tagozaton az új alaptanterv minden évfolyamon lehetőséget biztosít a digitális kultúra megismerésére az informatika órák keretében.

Az irányultság ráhangol a tagozatra

Az irányultság nem titkolt célja, hogy a szellemi kihívásoknak történő megfelelés adta sikerélmények révén mutassa meg a matematika szépségeit, és ezzel motiválja a diákokat a tagozat választására. Az irányultságos órák egyikét tisztán a matematikai gondolkodást fejlesztő játékoknak szenteljük.

A tagozat több, mint egyszerű felkészülés a továbbtanulásra

A matematika tagozat többlet óraszáma természetesen több problémaszituációt, több megoldási módszert, több gyakorlást jelent. Ennek eredményeképpen a középiskolai felvételin egy sokkal magabiztosabb diák vesz részt. Ami azonban szerintünk sokkal fontosabb, hogy a tagozatosok örök barátságot kötnek a matematikával, ami életükben sok-sok kaput nyit majd meg előttük.

Teljes lelkesedéssel ajánljuk tehát Önöknek a matematika irányultságot és tagozatot!

Kérdéseikre szívesen válaszolunk az igazgato@herman.hu vagy apro.eva79@gmail.com email címeken.