Iskolánkban a német nyelvet 4. osztálytól lehet választani. Felső tagozaton heti 3 tanóra, 4. évfolyamon heti 2 órarendi nyelvóra van, amelyet heti plusz egy szakköri foglalkozással egészítünk ki azzal a szándékkal, hogy az alapozó év végén stabil tudással kezdhessék a tanulók a felső tagozatot.

Játékos feladatokkal, dalokkal az alapozó időszakban

Kezdettől, egységesen egy tankönyvcsaládból tanulunk, ami biztosítja a tananyagok logikai sorrendjét, egymásra épülését és segíti az átmenetet az alsó és felső tagozat között. Játékos feladatokkal, dalokkal, rejtvényekkel igyekszünk közelebb hozni a gyerekekhez az idegen nyelvet. A tanulókat megismertetjük a német nyelvterület országainak népszokásaival, hagyományaival, ünnepeivel, felsőbb évfolyamokon országismereti információkkal, nevezetességek bemutatásával.

A 4. évfolyamon célunk a beszéd értése, az értő olvasás készségének kialakítása, az idegen nyelvi írás bevezetése. Felsőbb évfolyamokon a hangsúly áttevődik a szóbeli kommunikációra, amelynek fejlesztése hétköznapi szituációk gyakorlásán keresztül történik. Az órák egy része digitális környezetben zajlik. Cél a stabil A2 szint könnyed elérése, ami azt jelenti, hogy 8. osztály után bátran jelentkezhetnek nulladik évfolyamra.

Közösségi élmények a nyelvtanulás szolgálatában

A közösségi élményt a Márton-napi lámpáskészítéssel és kiállítással, illetve a tanévenkénti ausztriai egyhetes nyelvi táborral erősítjük. A tábor során iskolába járnak a gyerekek és megismerhetik a szállás környékén található nevezetességeket, bepillantást nyerhetnek az egyik célnyelvi ország mindennapjaiba.

Miért érdemes a német nyelvet választani?

Nehéz nyelv a német, de érdemes ezzel kezdeni. A német nyelv írása és kiejtése azonos a magyar nyelvvel, néhány betű-hang kiejtésétől eltekintve. A kötött nyelvtana nehezebb, de sok szabályszerűség felfedezhető, ami könnyíti a nyelv elsajátítását.

Kérem, ne aggódjanak, ha csak egy-két tanuló jelentkezne az osztályból, a csoport évfolyam szinten szerveződik és mindig kis létszámú. Örülök az idei német nyelvi szakkör iránti érdeklődésnek és szeretném megerősíteni, hogy 4. évfolyam nyelvválasztásának nem feltétele a szakkörön való részvétel. Szeretettel várom azokat is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak a szakkörön részt venni, de szívesen tanulnának szeptembertől németet.

Kérdéseikre szívesen válaszolok a hermannemet@gmail.com e-mail címen.

Üdvözlettel: Mráz Katalin