„Érti a csíziót” az ügyes és talpraesett ember, akinek van magához való esze, akin nem lehet egykönnyen kifogni – tartja a mondás.

A Herman nevelési programja fontos feladatának tekinti a tanulók személyiségformálását, kapcsolatteremtését, kommunikációs kultúrájának fejlesztését. Igyekszünk diákjainkat olyan tanulási technikákkal, ötletekkel megismertetni, amelyekkel hatékonyabban, könnyebben sajátíthatják el a tananyagot, elkerülhetik a tanulási kudarcot és pozitív élménnyé válhat a tanulás. A csízió foglalkozásokkal ezekre a kitűzött céljainkra koncentrálunk.

Az érzelmi intelligencia, az önismeret és a tanulási kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a mai modern pedagógiai eszközök széles tárházával

Az órákon a gyerekek együttműködési készségét erősítjük, közös feladatokon, játékokon keresztül megtanulnak értékes kapcsolatokat kiépíteni, szövetségeseket szerezni, pozitív élményekhez jutni saját tanulócsoportjukon túl is. Segítjük a problémamegoldást, konfliktuskezelést, verbális önkifejezést.

A felölelt témák évfolyamonként bővülnek, felsőbb évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap a szaktárgyi tudás elmélyítése és a kompetenciafejlesztés.

Az órákat drámatanárok, fejlesztőpedagógusok tartják, heti két órában a 3. évfolyamtól kezdve.

A csízióval segítjük a sikeres pályaválasztást

Arra törekszünk, hogy továbbtanuláskor egy olyan gyerek lépjen ki az intézményből, aki ismeri önmagát, tudja mik az erősségei, hatékonyan tudja alkalmazni céljai elérésében az évek alatt megtanult módszereket, ismereteket.

Szeretettel várjuk a kíváncsi, nyitott gyermekeket az általános irányultág- csízió órákon.