1%

Az Irisz Alapítvány 2020. évben végzett tevékenységének rövid bemutatása

 Az Irisz Alapítvány legfőbb célja a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatása.

Fő célkitűzése, hogy az iskola rendelkezésére álló, és feladatokhoz rendelt pénzeszközein túl saját forrásaiból olyan beszerzésekre teremtsen fedezetet, melyek az iskola tárgyi eszközállományát javítják, megújítják, továbbá segítik a pedagógiai programban meghatározott nevelő- oktató munkát. E tevékenységünk keretében támogatjuk az iskolát azon stratégiai célkitűzések elérésében, amik az oktatás színvonalát javítják, a gyermekek iskolában töltött idejét hasznosan eltölthetővé és élvezetessé teszik, a tanulók ismereteit bővítik, ezáltal a továbbtanulási esélyeiket nagymértékben segítik, az iskola hírnevét öregbítik.

Az Irisz Alapítvány bevételei 2020-ban:

 

Vállalkozásoktól, alapítványoktól érkezett adományok, befizetések 300 000 Ft
Szülőktől érkezett adományok, befizetések (Farsang, udvari eszközök, korcsolyázás, osztályfotók, biciklitároló burkolata, egyéb, adománygyűjtő láda bevétele) 1 521 605 Ft
Alapítványi rendezvény (Farsang) bevétele 2 239 600 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése szakmai programokra és tárgyi eszközökre 5 133 000 Ft
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése pedagógiai szakszolgálat szakmai programjaira és tárgyi eszközeire 760 000 Ft
Személyi jövedelemadó 1% felajánlások 1 589 537 Ft
Az Irisz Alapítvány rendelkezésre álló pénzeszköze, melyből a Gumiburkolat előkészítési, alapozási munkák kerültek finanszírozásra 2 281 686 Ft
Összesen: 13 825 428 Ft

A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolával közös elképzelések alapján a következő programokat és beruházásokat hajtottuk végre az 2020-ban:

 

Kamera stabilizátor a Média Mester szakkör részére 143 510 Ft
A 2020. évi Farsanghoz kapcsolódó mobil lelátó rendszer bérlése 1 851 660 Ft
A 2020. évi Farsanghoz hangtechnikai szolgáltatás 190 500 Ft
A 2020. évi Farsanghoz kapcsolódó ruhabérlés 329 000 Ft
A 2020. évi Farsanghoz dekoráció 42 795 Ft
Online hirdetés a www.onlinemagyarorszag.hu honlapon 50 800 Ft
Iskolafejlesztési projekt 390 000 Ft
Beépített szekrények kivitelezési munkái a könyvtárban 352 668 Ft
Jégpályabérlés oktatással 2019/2020-as szezon – Decathlon parkoló jégpálya 1 056 000 Ft
Az első évfolyam Veresegyházi Medveotthonba történő látogatásának (2020.03.12.) belépőjegyei, foglalkozásai díja 182 150 Ft
Gumiburkolat előkészítési, alapozási munkák a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola levegőző udvarának területén 2 281 686 Ft
Vers-, novellaíró és rajzos alkotás pályázat díjai: ajándékkártyák és ajándékutalványok 90 000 Ft
Bakancskaland rendezvény grafikai munkái 38 735 Ft
2.a és 2.c osztály erdei iskolája a Vértesben – 2020. szeptember 110 000 Ft
5.c és 5.d osztály erdei iskolája a Karancs-Medves vidékén – 2020. szeptember 124 420 Ft
Könyvtári könyvek és könyvtári tankönyvek beszerzése 513 820 Ft
Nagy kopásállóságú műfüves burkolat (a tervezett gumiburkolat helyett) kialakítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola levegőző udvarának területén 4 457 528 Ft
Nemzeti színű maszkok gyártása az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló rendezvényhez 130 000 Ft
Notebook a Média Mester szakkör részére 192 599 Ft
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola területén található biciklitároló polikarbonát burkolása 578 000 Ft
WORDWALL PRO szoftver éves használati díja 162 000 Ft
Pedagógiai szakszolgálat szakmai programjai és tárgyi eszközei 771 828 Ft
Összesen: 14 039 699 Ft

Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában.

E célokat nem tudnánk elérni a vállalkozásoktól és a szülőktől érkezett adományok, a szülők és támogatók személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásai és nem utolsó sorban Budaörs Város Önkormányzatának szakmai programokra, tárgyi eszközökre és alapítványi programokra évről évre elnyert támogatása, valamint az alapítvány munkáját segítő diákok, szülők és pedagógusok áldozatos munkája nélkül.

Az alapítvány adatai, valamint az egyszerűsített éves beszámolók mérlegadatai és eredménykimutatása a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapon érhetők el. A 2020. évi beszámoló 2021. májusában fog felkerülni a honlapra.

Budaörs, 2021. április 30.

 

Irisz Alapítvány kuratóriuma