Módosítási lehetőség a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozóan