Origo Junior Nyelvvizsga

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Ebben a tanévben is megrendezzük az angolul tanuló hetedikesek számára az Origo Junior Nyelvvizsgát. A tanulóinknak lehetőségük nyílik kipróbálni magukat vizsgaszituációban. A vizsgát elsősorban az emelt angol tagozatos tanulóinknak szervezzük, de szívesen látjuk az általános tanterv szerint haladó diákjainkat is. A vizsgáztatást az Origó Nyelvvizsga Központ vizsgáztatói végzik itt, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában. A vizsgáztatók komoly tapasztalattal rendelkező kollégák, akik értenek a gyerekek nyelvén, így a vizsga az elejétől a végéig oldott hangulatban, izgalommentesen folyhat.

Bár a junior nyelvvizsga nem akkreditált vizsga, számos középiskolában előnynek számít a junior nyelvvizsga bizonyítvány a felvételi során. A felkészülés alatt átvesszük az évek során tanultakat és a vizsga témakörei megfelelnek a középiskolai szóbeli felvételi témaköreinek. A vizsga igazi ugródeszkát jelenthet az ELTE Origó Nyelvi Centrum államilag elismert ORIGÓ nyelvvizsgáihoz.

Jelentkezni az április 25-i kihelyezett vizsgára április elejétől az Origo Nyelvi Centrum honlapján lehet. A vizsga díja: 11.900 Ft. Amennyiben a fenti összeg kifizetése nehézséget jelent az Önök számára, keressék fel osztályfőnöküket, szaktanárukat.

Köszönettel:
Az iskola Idegennyelvi munkaközössége

 

Tudnivalók az Origo Junior Nyelvvizsgáról
Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, 10-14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik legalább 200 órát tanulták az angol, német vagy francia nyelvet és kíváncsiak valódi nyelvtudásukra. A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján az A2-es szintnek felel meg (a hatfokozatú skálán). A vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készséget mérik (olvasás, írás, hallás utáni értés, beszéd).

A vizsga menete (a szóbeli és az írásbeli csak együtt tehető le):
Szóbeli: (7-10 perc  /  15 pont)
Beszélgetés a vizsgáztatóval
– bemutatkozás
– beszélgetés adott témáról
– képleírás, válaszolás kérdésekre, kérdések feltevése
Hallás utáni értés: (10 perc / 15 pont)
3 feladat: feleletválasztós, táblázat kitöltése, szövegkiegészítés

Írásbeli: (45 perc  /    50 pont)
Feladattípusok
– feleletválasztós teszt
– táblázat kitöltése
– szöveg kiegészítése
– űrlap kitöltése
– rövid üzenet írása

Az Origo Junior Nyelvvizsga témakörei
TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)
CSALÁD ÉS BARÁTOK (a vizsgázó személyi adatai, családtagok és barátok bemutatása)
LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
MUNKA (fontosabb foglalkozások, házimunka)
TANULÁS (az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)
KÖZLEKEDÉS (városi tömegközlekedési eszközök, taxi, autó)
NYARALÁS, KIRÁNDULÁS (itthon és külföldön)
TERMÉSZETI KÖRNYEZET (természet, kedvenc állatok, vadonélő állatok, fontosabb növények)
ÜNNEPEK, VENDÉGSÉG (fontosabb ünnepeink, vendégek fogadása, előkészületek)
BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, fontosabb élelmiszerek, ruhadarabok)
SZABADIDŐ, MOZI, SZÍNHÁZ (szabadidős és hétvégi programok)
ORVOSNÁL (egészségi állapot, gyakoribb betegségek)
SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz, gyakoribb sportok)
IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)vizsga felhívás