Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tankönyvosztásáról

A Tankönyvosztás ideje és helye:
1 – 2 – 3 – 4. évfolyam: 2018. szeptember 3-án tanítási órán kapják meg a tanulók.

A 3 – 4. osztályos tanulók olvasókönyvét, illetve a nyelvkönyveket (vagyis a könyvtári könyveket) szintén 2018. szeptember 3-án vehetik át iskolánk könyvtárában.

5 – 6 . évfolyam: 2018. augusztus 30. (csütörtök) 9.00 – 16.00 óra között
fszt./3-as tanterem

7 – 8. évfolyam: 2018. augusztus 31. (péntek) 8.00 – 12.00 óra között fszt./3-as tanterem

A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5 – 8. évfolyam tanulói, illetve a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1 – 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tartós tankönyvek rendszere

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós (könyvtári) tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba, nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartóstankönyv használata. Ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyvet kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulók tulajdonában maradnak.
A tartós (könyvtári) könyveket „K” betűvel jelölve láthatják az évfolyamonkénti tankönyvlistákon (iskolánk honlapján található_www.www.herman.hu).
A könyvtári könyveket a tankönyvosztással egy időben kölcsönözhetik ki a tanulók. Ezekbe a könyvekbe nem írhatnak bele, nem húzhatnak alá semmit, nem jegyzetelhetnek bele a tanulók, mert ez esetben a könyv már nem adható át más diák számára.
Amennyiben rossz, koszos, megrongált állapotban vagy beleírva hozzák vissza a tanulók a könyveket év végén, a könyveket ki kell fizetni a könyvtárhasználati szabályzatban és az iskola SZMSZ-ében megfogalmazottak szerint.
A hittankönyveket a tankönyvosztáskor nem kapják meg, ezeket a hitoktatók osztják ki az órán a tanulóknak.