Tankönyvellátással kapcsolatos információk

Tankönyvellátással kapcsolatos információk

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az 1 – 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tanulók térítésmentesen megkapják az olvasókönyvet, a munkatankönyveket és a munkafüzeteket.

Az államilag ingyenes tankönyvek (munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével) tartós tankönyvnek minősülnek, tehát azokat az iskola könyvtári állományába nyilvántartásba kell venni.

Ezeket a könyveket a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni év végén a könyvtárnak.

A tanulók kötelessége a könyvtári példányok állapotának megőrzése. Nem írhatnak, nem rajzolhatnak bele, nem rongálhatják meg. Ellenkező esetben a szülő köteles új tankönyv(ekkel)vel pótolni a tankönyvet a könyvtár részére.

  1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartós tankönyv használata, így ezeken az évfolyamokon az összes tankönyvet megtarthatják a gyerekek, nem kell év végén visszaadni a könyvtárnak.

A tankönyvek ingyenességére tekintettel, a gyerekek számára az iskola által minden könyv megrendelésre kerül, melyekről itt tájékozódhat.

A legtöbb könyvet csomagban (szürke területen lévő könyvek) rendeljük, így a Kiadó néhány tankönyvet ingyen küld a tanulók számára.

Amelyik kiadvány sorában nem talál árat, azokat a kiadványokat a kiadó ingyen biztosítja intézményünk számára.

A tankönyveket a szokásos módon 2018. augusztusában vehetik majd át az iskolában. A pontos időpontokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket iskolánk honlapján.

Hittankönyvek:

A jelenlegi tankönyvlista nem tartalmazza a hittankönyveket. Ezeket is az iskola fogja megrendelni.

Önöknek ezzel semmi teendőjük nincs. A hittankönyveket a hitoktató osztja majd ki a gyermekek részére.