Tankönyvellátással kapcsolatos információk

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév tankönyveinek átvételéről

A tankönyvek az alábbiak szerint történnek kiosztásra az iskolában:

1-4. osztály: 2019. szeptember 2-án (hétfőn) az osztályfőnökök osztják ki a tankönyveket a gyermekek számára.

5-6. osztály: 2019. augusztus 30-án (pénteken) 8 és 14 óra között vehető át az iskola könyvtárában.

7-8. osztály: 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 8 és 15 óra között vehetik át a tanulók az iskola könyvtárában.

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az 1 – 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tartós tankönyvek rendszere:

A tanulók térítésmentesen megkapják az olvasókönyvet, a munkatankönyveket, munkafüzeteket és az atlaszokat.

Az államilag ingyenes tankönyvek (munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével) tartós (könyvtári) tankönyvnek minősülnek, tehát azokat az iskola könyvtári állományába nyilvántartásba kell venni.

Ezeket a könyveket a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni év végén a könyvtárnak!

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkatankönyvek és munkafüzetek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel ezeken az évfolyamokon megszűnt a tartós tankönyv használata. Ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyveket kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulók tulajdonában maradnak.

A könyvtári könyveket a tankönyvosztással egy időben kölcsönözhetik ki a tanulók.

A tanulók kötelessége a könyvtári példányok állapotának megőrzése. Nem írhatnak, nem rajzolhatnak bele, nem rongálhatják meg. Ellenkező esetben a szülő köteles új tankönyv(ekkel)vel pótolni a tankönyvet a könyvtár részére.

A tankönyvek ingyenességére tekintettel, a gyerekek számára az iskola által minden könyv megrendelésre kerül, melyekről ide kattintva tájékozódhat: Tankönyvlisták 2019/2020

A legtöbb könyvet csomagban (szürke területen lévő könyvek) rendeljük, így a Kiadó néhány tankönyvet ingyen küld a tanulók számára.

Hittankönyvek:

A jelenlegi tankönyvlista nem tartalmazza a hittankönyveket! Ezeket is az iskola fogja megrendelni. Önöknek ezzel semmi teendőjük nincs. A hittankönyveket a hitoktató osztja majd ki a gyermekek részére.

Turcsik Viktor sk.

intézményvezető