Tankönyvosztás

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A tankönyvek az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra az iskolában:

1-2. évfolyam:               2021. szeptember 01-jén az osztályfőnökök osztják ki a tankönyveket a gyermekek számára.

3 -4 – 5. évfolyam:         2021. augusztus 30-án 8:00 — 13:00 óra között, az alábbiak szerint vehetők át az iskola könyvtárában:

3.évfolyam 8:00 — 9:30 óra

4.évfolyam 9:30 — 11:00 óra

5.évfolyam 11:00 — 13:00 óra

6 -7-8. évfolyam: 2021. augusztus 31-én , 8:00-14:00 között veheti át az iskola könyvtárában.

6.évfolyam 8:00 — 10:00 óra

7.évfolyam 10:00 — 12:00 óra

8.évfolyam 12:00 — 14:00 óra

A terítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai  oktatás  10—16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.

A tartós tankönvvek rendszere:

A tanulók térítésmentesen megkapják a munkatankönyveket, munkafüzeteket és az atlaszokat.

Az államilag ingyenes tankönyvek (munkafüzetek munkatankönyvek kivételével) tartós (könyvtári) tankönyvnek minősülnek, tehát azokat az iskola könyvtári állományába nyilvántartásba kell venni.

Ezeket a könyveket a tanulói kötelesek visszaszolgáltatni év végén a könyvtárnak.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek. Valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel ezeken az évfolyamokon megszűnt a tartóstankönyv használata. Ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyveket kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulói tulajdonában maradnak.

A könyvtári könyveket a tankönyvosztással egy időben kölcsönözhetik ki a tanulók.

A tanulói kötelessége a könyvtári példányok állapotának megőrzése. Nem írhatnak, nem rajzolhatnak bele, nem rongálhatják meg. Ellenkezd esetben a szülő köteles új tankönyvekkel pótolni a tankönyvet a könyvtár részére.

A tankönyvek ingyenességére tekintettel, a gyermekek számára az iskola minden tankönyvet és munkafüzetet biztosít, melyekről itt Tankönyvlisták 2021/2022 tájékozódhat.

Hittankönrvek:

A jelenlegi tankönyvlista nem tartalmazza a hittankönyveket. Ezeket is az iskola rendeli meg. Önöknek ezzel semmi teendőjük nincs. A hittankönyveket a hitoktató osztja majd ki a gyermekek részére.

Turcsik Viktor sk.

intézményvezető