Iskolánkban a 3. évfolyamon találkozhatnak először a tanulók a német nyelvvel. A játékos „Ismerkedés a német nyelvvel”- kedvcsináló szakkörön heti 1 alkalommal vehetnek részt a gyerekek. A foglalkozás szabadon választott és a 4. évfolyamon történő nyelvválasztásnak nem feltétele.

Az órarendi órák 4. évfolyamon kezdődnek heti 2 tanórában, amely további egy szakkörrel egészül ki azzal a szándékkal, hogy az alapozó év végén stabil tudással kezdhessék a tanulók a felső tagozatot. 5. osztálytól heti 3 nyelvóra szerepel a tantervben.

A kis létszámú csoport évfolyam szinten szerveződik. A tantárgy a 3-8. évfolyamon egy szaktanár gondozásában állnak. A kezdetektől egységesen egy tankönyvcsaládból tanulnak a diákok, ami biztosítja a tananyagok logikai sorrendjét, egymásra épülését és segíti az átmenetet az alsó és felső tagozat között.

A tanórákon különféle nyelvi játékokkal, gyermekdalokkal szerettetem meg az idegen nyelvet. Megismerkedünk a német nyelvterületek népszokásaival, hagyományaival, ünnepeivel és több óra nyújt országismereti információkat. Felső tagozaton a beszédértés, az értő olvasás és a célnyelvi írás mellett a kommunikációs készség fejlesztésén, a hétköznapi szituációk elsajátításán van a hangsúly. A tanórák egy része digitális környezetben zajlik.

Nyelvgyakorlás céljából a nagyobbaknak egyhetes nyelvi tábort szervezek Ausztriába. A tábor során iskolába járunk, ahol anyanyelvi tanárok vezetik az órákat, megismerhetjük a szállás környékén található nevezetességeket és bepillantást nyerhetünk a célnyelvi ország mindennapjaiba. Ez a program a tanulók számára sikerélményt, tapasztalatszerzést nyújt, növeli a nyelvtanulás iránti motivációt.

A német nyelv írása és kiejtése azonos a magyar nyelvvel, néhány betű-hang kiejtésétől eltekintve. A kötött nyelvtana nehezebb, de sok szabályszerűség felfedezhető, ami megkönnyíti a nyelv elsajátítását. A végzős diákok stabil A2 szintet érnek el, ami azt jelenti, hogy a középiskolai felvétel során bátran jelentkezhetnek akár nulladik évfolyamra.

 

További információkat nyújt Mráz Katalin német nyelvtanár.

Elérhetősége: hermannemet@gmail.com