Iskolánkban a 2020-2021-es tanévben indult az emelt rajz képzés

Az új Nemzeti Alaptanterv előírásainak megfelelően átalakítottuk nevelési programunkat. Az emelt szintű rajz képzés 5. évfolyamtól indul felmenő rendszerben a következő tanévben is. A heti kötelező órán felül plusz 3 órát kapnak a tanulók 5-8. évfolyamon, amikor bontott csoportban tanulják a rajzot.

3. osztálytól indul a rajz –kézműves irányultság

Alsó tagozaton, a rajz- kézműves irányultságot választók az általános képzésen felül heti egy rajz és egy kézműves technika órán vesznek részt.

A rajz-kézműves irányultság 3-4. évfolyamon ráhangol az emelt szintű képzésre

A kisgyerekek önkifejezésének legkedveltebb formája a rajzolás. Az alsósok életkori sajátosságaihoz ez a képzési forma áll a legközelebb. Olyan világ nyílik meg itt a tanulók előtt, mely szabadjára engedi kreativitásukat, gazdagítja érzelemvilágukat, és olyan sikerélményeket ad, amely az élet minden területén kifejti jótékony hatását.

A megnövelt óraszám lehetőséget nyújt arra, hogy az alapképzés feladatain túl több idő jusson az örömteli, kötetlen, szabad alkotómunkára

A Herman új nevelési programja-összhangban az alaptanterv törekvéseivel- fontos feladatának tartja a tanulók önkifejező képességének fejlesztését. Alsó és felső tagozaton egyaránt rengeteg új anyaggal és technikával ismerkednek meg a tanulók és számos eszköz és anyag használatában szereznek jártasságot. Kiállítások, múzeumok látogatása során a diákok vizuális élmények, esztétikai hatások iránti érdeklődését, nyitottságát, érzékenységét a változatos alkotó tevékenységek motiválják. Tanítványaink ötleteikkel, kreativitásukkal segítik az intézmény esztétikai arculatát.

Az emelt szintű képzés több mint egyszerű felkészülés a továbbtanulásra

A kis művészeink kiemelkedő eredményeket érnek el a körzeti és országos pályázatokon, legtehetségesebb diákjaink pedig művészeti középiskolákban folytathatják tanulmányaikat. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink a művészetek iránt fogékony, minden területen művelt, magabiztos felnőttekké váljanak.

Az alkotás iránt kíváncsiságot érző gyermekeknek, kis művészeknek ajánljuk a rajz-kézműves irányultságot és emelt szintű rajz képzést.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk: bartoke62@gmail.com vagy laczkonerabocziildiko@gmail.com